Všetky práva vyhradené
©2024, TV Zobor

13. júna 2019, Pridal: Tomáš Homola Svätý Svorad- patrón Nitry

V dnešnej časti sa budeme venovať patrónovi mesta Nitra, sv. Svoradovi.

Pozemský život Svorada

Život svätého Svorada je úzko spojený s mestom Nitra a s vrchom Zobor. Avšak narodil sa okolo roku 980 v Opatowci na Malopoľsku. Po vstupe do benediktínskeho rádu smerovali jeho mníšske kroky do dediny Tropie nad Dunajcom. Bola to dedina, ktorá bola v blízkosti so severnou hranicou formujúceho sa Uhorska (dnešná severná časť Slovenska, neďaleko Národného parku Pieniny)

kostol svätého Svorada z Tropie

Jeho príchod na územie Uhorska sa datuje približne na rok 1020, kedy sa stáva členom benediktínskeho rádu sväteho Hyppolita na Zobore (dnešný Liečebný ústav). Prijatý a mentorsky vedený bol benediktínskym opátom Filipom a taktiež v tomto čase získava rehoľné meno, Andrej.

Znalosti o živote Svorada nám podáva Maurova legenda. (Maurus- pécsky biskup, taktiež uhorský prozaik a básnik) Taktiež Svoradov žiak, Benedikt, podáva určité opisy života tohto jedinečného mnícha. Maurus opisuje asketický život Svorada. Jeho denná práca spočívala v klčovaní lesa a učení pospolitého ľudu a spomína aj trýznivé nosenie reťaze po večeroch. Táto reťaz sa mu postupne zarývala do jeho tela. Svorad zomiera už okolo roku 1030.

Pamiatka a svätorečenie

Uhorský kráľ Ladislav I. dáva podnet vtedajšiemu pápežovi Gregorovi VII. na svätorečenie Andreja Svorada. Ten ho prijíma a Svorad je oficiálne vyhlásený za svätého. Kanonizovaný bol spolu s panovníkom Štefanom I., synom Štefana- Imrichom či biskupom Gerardom. Títo svätí sa stávajú patrónmi nitrianskej diecézy a ich liturgické slávenie pripadá na 17. júla. Svätý Svorad sa taktiež stáva patrónom mesta Nitra. Nitriansky biskupský chrám už od 12.storočia niesol meno učiteľa a žiaka- sv. Svorada a Benedikta. Svorada taktiež uctievajú aj v krajinách ako Poľsko (jeho rodisko), Česko, Maďarsko, či dokonca Chorvátsko. Na Zobore je po ňom pomenovaný prameň, z ktorého chodieval piť, či mnohé ulice vo viacerých mestách, napr. Svoradova ulica v Starom meste v Bratislave. Takže posolstvo a pamiatka sv. Svorada je prítomná a zrejme aj v budúcnosti bude prítomná a my si takto uctievame nášho nitrianskeho patróna.

Zdroje a obrázky: stare.biskupstvo-nitra.sk/andrej-svorad-benadik

Viliam Judák. Svätý Svorad – patrón mesta Nitry. 1. vyd., Nitra, 1999.

Tomáš Homola

Naši partneri