Všetky práva vyhradené
©2022, TV Zobor

26. júna 2022, Pridal: tvnitricka_script Počty detí v materských školách

SODB 2021 poskytlo mnoho užitočných informácii pre spoločnosť. Vďaka údajom zo sčítaní je možné venovať sa aj prognózam demografického vývoja. Práve štatistické údaje hovoria, že Nitriansky kraji, v ktorom v roku 2011 žilo 5 903 detí do jedného roka, zaznamenal v najnovšom sčítaní úbytok v absolútnom počte o 38 detí. Počet detí vo vekovej skupine 4-6 rokov celoslovensky vzrástol. Ako je na tom Nitra so škôlkarmi?

Naši partneri