Všetky práva vyhradené
©2024, TV Zobor

29. novembra 2019, Pridal: tvnitricka_script Klub darcov

Tradičné podujatie Nitrianskej komunitnej nadácie s názvom Klub darcov, spojené s hlasovaním a odovzdávaním grantových šekov úspešným projektom, sa blíži.

Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru.
Podporovateľom Klubu darcov sa mohol stať každý jednotlivec, ktorý daroval sumu minimálne 10 Eur. Získal tak možnosť hlasovať za projekty v prvom kole (od 14.10.2019 do 28.10.2019) cez hlasovací formulár.
Členom Klubu darcov sa stáva každý jednotlivec, ktorý daruje sumu min. 20 Eur. Získava právo hlasovať v druhom kole, priamo na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutoční 24.11.2019 o 17:00 hod. v PKO Nitra. Hlasovať sa bude za 6 projektov, ktoré boli úspešné v prvom kole hlasovania.

Autormi projektov sú občianske združenia, školy, neziskové organizácie či tzv. neformálne skupiny občanov. Podmienkou týchto projektov je ich neziskovosť, prínos pre komunitu či transparentná realizácia a vyúčtovanie nákladov.

Tento rok sa o priazeň darcov uchádza týchto 6 projektov:

  • Rozšírená realita – sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM ● Zoborský skrášľovací spolok V roku 2019 bol zrealizovaný projekt, kde pomocou IT technológií návštevník vstúpi do príbytku mnícha a na mobile, alebo tablete vidí zariadený priestor, kde sa pohybuje a počúva výklad sprievodcu – kamaldulského mnícha. V ďalšej etape chcú predkladatelia projektu zrealizovať pohľady na príbytok mnícha z vonku a do jeho záhradky, opäť pomocou rozšírenej reality a sprievodného slova. Grant žiadajú na úhradu nákladov spojených s programovaním aplikácie.
  • Komunitné kompostovisko – príklad dobrej praxe ● D. Králiková, Š. Králik, T. Belovič Zámerom autorov projektu je prostredníctvom verejnej odbornej prednášky poukázať na dôležitosť kompostovania, ako aj na pozitívne skúsenosti s komunitným kompostovaním v meste. Z grantu pokryjú náklady na zorganizovanie prednášky a propagáciu kompostovania.
  • Zapáľme v nich vedu ● Viac ako učenie, o.z. Cieľom projektu je vzbudiť záujem o vedu u detí prirodzenou, hravou cestou objavovania. Členovia občianskeho združenia Viac ako učenie zorganizujú pre deti MŠ a ZŠ v Nitre aktivity, kde deti budú zapojené do bádania, experimentovania. Grant pokryje materiálno-technické zabezpečenie aktivít.
  • Raňajky na korze ● E. Domanová, A. Balážová, P. Doman ● Predkladatelia projektu chcú pešej zóne v Nitre prinavrátiť podobu spoločenského korza prostredníctvom interaktívnych kultúrno-spoločenských aktivít. Zorganizujú 5 podujatí (1x mesačne). Z grantu zafinancujú materiálno-technické zabezpečenie korza a honoráre umelcov.
  • Separovaný zber ● Spojená katolícka škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Nitra ● V ZŠ sv. Svorada a Benedikta ešte nemajú zavedený separovaný zber, preto chcú z grantu zakúpiť nádoby na separovaný zber a žiakov (355) nielen teoreticky, ale aj prakticky motivovať k ochrane životného prostredia.
  • Rekonštrukcia telocvične ● J. Matušková, L. Peli, P. Lovasová ● Cieľom predkladateľov projektu je zrekonštruovať telocvičňu MŠ Piaristická, ktorú momentálne navštevuje 184 detí. Konkrétne vymeniť podlahu, ktorá už nespĺňa podmienky bezpečného využívania. Z grantu zakúpia laminátovú podlahu, maliarske farby a pracovné náradie.

Aj tento rok na darcov, okrem hlasovania a odovzdávania grantových šekov víťazným projektom, čaká zaujímavý program. O skvelú atmosféru sa postará Eugen Gnoth a jazzová kapela E.G.O. Group, výborné a zdravé občerstvenie zabezpečia Páni Baklažáni, na malé i väčšie deti čakajú eko hry v detskom kútiku, kde na ne dohliadnu dobrovoľníci – doktorandi z Katedry ekológie a environmentalistiky. Nesmieme zabudnúť ani na chutnú tortu a, samozrejme, tombolu so zaujímavými cenami.

Darovať a získať tak pozvánku na podujatie, je možné do 23.11.2019. Všetky potrebné informácie o Klube darcov a možnosti darovať nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/klub-darcov

 

Projekty tohto ročníka budú realizované v roku 2020. Ich priebeh môžete sledovať na webovej stránke a facebooku Nitrianskej komunitnej nadácie.

Naši partneri